Podívejte se na jednotlivé hlavní kroky, které pro vás můžu zajistit.


Procesní příprava
individuální nastavení strategie prodeje
stanovení ceny
doporučení, jak nejlépe nemovitost připravit právě ve vašem konkrétním případě
kompletace všech dokumentů potřebných k prodeji (za tímto účelem se scházím s předsedou SVJ či družstva nebo si zajedu na správcovskou firmu, u rodinných domů a pozemků pak mnohdy navštěvuji stavební úřad)


Příprava prezentace nemovitosti
• vlastní příprava nemovitosti k prodeji
• Home Staging
• profesionální nafocení
• profesionálně zpracované video
• 360° virtuální prohlídka
• zpracování 2D a 3D půdorysu


Vlastní propagace
• inzerce na více než 20 serverech včetně pravidelného zviditelňování na předních pozicích (pro dosažení maximální ceny je klíčové oslovit co nejširší okruh zájemců)
• umístění propagační cedule na balkon, okno nebo plot
• zveřejnění nabídky na správných místech na sociální sítích
• distribuce letáčků v lokalitě
• inzerce v časopise či na obecní vývěsce


Realizace prohlídek
• absolvování prohlídek individuálně či metodou "open house"
• vyjednávání se zájemci (zde je důležité mít maximum informací, aby se kupující, který se rozhoduje mezi dvěma podobnými nemovitostmi přiklonil k té, u které nejsou žádné nezodpovězené otázky či pochybnosti)
• pravidelný reporting ohledně průběhu prodeje a zpětné vazby zájemců z prohlídek

Jednání s konkrétním kupujícím a dalšími institucemi
• sjednání podmínek koupě
• příprava a podpis trojstranné rezervační smlouvy + složení rezervační zálohy (tedy prokázání skutečného zájmu o vaši nemovitost)
• veškerá součinnost s bankou v případě, že kupující využije hypotéku (což je většina kupujících)

Kompletní právní servis
• příprava a finalizace kupní smlouvy (nebo smlouvy o převodu u družstevního podílu u družstevních bytů)
• úschova kupní ceny v bance – toto je pro vás velmi důležité, protože bankovní úschova je ta nejbezpečnější možná
• příprava všech potřebných podkladů pro katastr nemovitostí
• podání všech potřebných smluv katastru nemovitostí (kromě kupní smlouvy např. zástavní smlouva), u družstevních bytů je alternativou k řízení na katastru předložení smlouvy o převodu družstvu
• příprava podkladů pro hladkou výplatu peněžních prostředků na váš účet


Předání nemovitosti
• příprava předávacího protokolu
• osobní účast při předání nemovitosti
• zaprotokolování všech potřebných informací ohledně nemovitosti a měřičů médií
• pomoc s převodem energií na nového majitele

Poprodejní servis
• jsem Vám i nadále k dispozici ohledně věcí budoucích - např. vás v lednu upozorním, že je potřeba v souvislosti se změnou počtu vašich nemovitostí řešit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí