Změny v nahlížení do katastru nemovitostí

1. 6. 2021

image

Využíváte k získávání základních informací o nemovitostech veřejnou webovou aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí? V průběhu června 2021 dochází ke změnám v jejím používání.

AKTUALIZACE ČLÁNKU na základě změny rozhodnutí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Oficiální vyjádření ze dne 3. 6. 2021:

I po 13. 6. 2021 zůstane v aplikaci zachována možnost zobrazení údajů o vlastnících a účastnících řízení bez přihlášení. Nepřihlášení uživatelé budou muset překonat test známý jako CAPTCHA, který by měl bránit automatizovanému vytěžování údajů.

Katastr k tomuto kroku přistoupil na základě iniciativy občanů a profesních organizací - dotčení s původně navrhovaným postupem nesouhlasili. I tak pro vás může být zajímavé přečíst si, jaké změny katastr původně plánoval.


 

Nejen my makléři, ale i velká část veřejnosti využívá webovou aplikaci 
Nahlížení do katastru nemovitostí. Jedná se o užitečný nástroj, kterým získáváme základní informace o nemovitostech. Katastr nemovitostí je podle legislativy veřejný seznam, do kterého máme všichni přístup bez omezení.

V dubnu letošního roku ovšem Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) zveřejnil informaci, že ve dnech 12. - 13. června dojde ke změně způsobu přístupu uživatelů do této aplikace. Rozhodl se tak, protože v posledních měsících dochází ke zhoršení odezvy aplikace v důsledku jejího vytěžování softwarovými roboty.

Nabízí se otázka, nakolik je toto rozhodnutí opodstatněné - zda by spíš ČÚZK neměl zamezit těmto přístupům na technologické úrovni. Tu by však bylo nutné sledovat a aktualizovat, protože technologické překážky jsou dříve či později překonávány.

Od spuštění první verze aplikace v roce 2004 katastr zaznamenal pokusy o automatizované vytěžování, reakcí byla implementace systému CAPTCHA v roce 2013, avšak od té v roce 2017 upustil, protože se ji dařilo obcházet. Nyní už existuje novější verze systému CAPTCHA, avšak ta je obecně také nepraktická, protože buď je poměrně snadno prolomitelná, nebo - aby nebyla - je uživatelsky velice nepřívětivá. Ani kontrola IP adres není ideálním řešením s ohledem na vzrůstající množství uživatelů používajících VPN připojení.

Výsledkem tohoto rozhodnutí je, že nově aplikace bude pod anonymním přístupem zobrazovat pouze ty nejzákladnější údaje o nemovitostech, kdy již nebude např. možné zjistit konkrétního vlastníka či účastníka řízení. Nicméně princip veřejného přístupu bude i nadále zachován, takže po přihlášení do aplikace uživatel získá ty údaje, které doposud mohl získat anonymně, stále samozřejmě zdarma.

Abyste i nadále získávali informace, na které jste zvyklí, můžete si zřídit přístup přes Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) nebo přes Dálkový přístup do katastru nemovitostí. Ten my makléři už léta využíváme a získáváme díky němu i důležité placené dokumenty potřebné pro naši práci - např. listy vlastnictví či kupní smlouvy.

Účet pro Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) si můžete zřídit 
ZDE. A Účet pro Dálkový přístup do katastru nemovitostí ZDE.

Potenciálně ne každému může vyhovovat, že ČÚZK tak získá přehled o veškerých prohlížených nemovitostech každého uživatele. Na druhou stranu buďme za dostupnost této služby rádi, protože v mnohých evropských zemích jsou tyto informace buď placené, nebo dokonce přístupné pouze určitým subjektům (zprostředkovatelé, notáři, advokáti apod.).

Tak ať je pro vás vyhledávání i nadále co nejméně komplikované.


Mirek Rybín

image