Nový stavební zákon

3. 8. 2021

image

Jaké zásadní změny přinese nový stavební zákon (Zákon č. 283/2021 Sb.), který bude kompletně účinný od 1. 7. 2023?

Dlouho očekávaný nový stavební zákon nebyl přijat tak jednoduše. Poslanecká sněmovna jej schválila 26. 5. 2021, následně 1. 7. 2021 jej zamítl Senát, aby pak Sněmovna 13. 7. 2021 senátní veto přehlasovala. Zákon bude účinný od 1. 7. 2023, některé změny však začnou platit už od ledna 2022.
 

Ve stručnosti se podívejme, jaké zásadní změny zákon přinese.
 

Nová struktura stavebních úřadů

Ty již nebudou spadat pod obce, ale zařadí se pod úřady státní správy. Vznikne Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, pod který budou spadat krajské úřady a územní pracoviště. Dále vznikne Specializovaný a odvolací stavební úřad.
 

Nové třídění staveb

To bude mít vliv na proces výstavby - zda je možné stavbu postavit bez povolení, nebo je nutné o ně požádat.
 

Sloučení územního a stavebního řízení do jednoho povolovacího řízení

Výhodou tohoto spojení je zejména možnost zpracovat pouze jednu dokumentaci, jež má náležitosti jak dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, tak té, která je nutná pro stavební povolení.
 

Zavedení závazných lhůt pro vydání povolení

Zákon nyní zavádí lhůty tam, kde doposud nebyly, dále také obsahuje mechanismy pro jejich dodržování.
 

Snížení administrativy pro stavebníky

Většina dotčených orgánů, které se doposud vyjadřovaly ke stavebnímu povolení, přejdou pod státní stavební úřad, jenž si tak potřebná vyjádření zajistí sám.
 

Žádost o stavební povolení elektronickou formou

Vznikne Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Odpadne tak papírová žádost se spoustou příloh a stavebník nově podá žádost elektronicky včetně projektové dokumentace.
 

Přísnější podmínky pro legalizaci tzv. černých staveb

Tyto stavby bude možné povolit jen v případě, že stavebník jednal v dobré víře a stavba zároveň odpovídá požadavkům kladeným na stavební povolení.
 


Zákon ovšem sklízí i kritiku - např. je mu vytýkán (to také bylo jedním z důvodů senátního veta) přesun stavebních úřadů pod stát. Nebo to, že řeší pouze rychlejší zastavování, ale opomíjí úbytek zemědělské půdy, ochranu půdního fondu či vodních ploch.
 

Uvidíme, jaká bude praxe, celkově by však mělo jít o zlepšení stávající situace.


Mirek Rybín

image