Katastr nemovitostí a elektronická podání

1. 12. 2020

image

Digitalizace státní správy je něco, co bychom nejspíš uvítali všichni. Katastr nemovitostí umožňuje podání dokumentů i jinak než klasicky v listinné podobě.

Zejména v dnešní době, kdy v důsledku koronavirové pandemie úřady omezují svoje úřední hodiny, se všichni snažíme řešit tyto záležitosti jinak. Nejběžnější je zaslání doporučeným dopisem, proč ale nevyužít možnosti zaslat katastru potřebné dokumenty online?

Pokud kupujete, nebo prodáváte nemovitost, tak nejběžnějším podáním dokumentů na katastr jsou kupní a zástavní smlouvy, u bezúplatných převodů pak smlouvy darovací. Jak tedy postupovat?

Stačí zajít na kontaktní místo veřejné správy (asi nejlépe dosažitelný je Czech POINT na úřadech a poštách, ale třeba i notář) a tam tyto listiny s ověřenými podpisy včetně průvodního formuláře návrhu na vklad nechat tzv. autorizovanou konverzí převést do elektronické podoby. Ostatně, dost často právě na Czech POINTu podpisy ověřujete, takže to můžete vyřešit při jednom. Detaily vymezuje 
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.

Pozor, dokumenty nestačí běžně naskenovat, podle § 22 odst. 1 a) tohoto zákona se konverzí rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze. Musí být zachována důkazní hodnota listiny, což zajistí oprávněná osoba, která konverzi provede.

V případě zástavních smluv některé banky tuto možnost podání samy už několik let nabízejí - postup je pak takový, že podepsanou a ověřenou zástavní smlouvu necháte takto zkonvertovat a rovnou odeslat do datové schránky oné banky, která ji pak sama pošle katastru. Výhodou tohoto postupu je, že odpadá doručování druhého vyhotovení právě bance (standardně totiž potřebujete dvě separátní vyhotovení - jedno pro katastr a druhé pro banku kvůli čerpání úvěru).

Jedná-li se např. o kupní a darovací smlouvy, tak vám dotyčný pracovník dokument odešle do elektronické úschovny Czech POINTu, odkud si jej stáhnete a následně doručíte katastrálnímu úřadu různými způsoby. Nejlépe datovou schránkou či e-mailem (zde však opět pozor, e-mailová zpráva musí být podepsána elektronickým podpisem), nebo alternativně na CD-ROM, DVD-ROM či USB flash disku, což už je ovšem klasická korespondence a postup tak ztrácí kýžený "digitální" benefit. Mimochodem, katastr neakceptuje veřejná úložiště typu úschovna.cz či cloudové služby, na které byste mu pouze zaslali odkaz, musíte zkrátka dodat soubor jako takový.

Co se týká úhrady správního poplatku, který při osobním podání obvykle platíte ihned na místě či později převodem na základě vystaveného dokladu, tak v tomto případě vás k jeho úhradě vyzve dotyčný pracovník katastru v momentě, kdy se zpracování tohoto návrhu bude věnovat.

Uvidíme, nakolik se výše uvedené metody v dnešní době uplatní. Třeba se brzy stanou běžným standardem. :-)


Mirek Rybín

image