Jak si nenechat ukrást nemovitost

3. 9. 2019

image

Dnes si posvítíme na oblast, kterou málokdo z nás řeší, a tou je ochrana vlastní nemovitosti. Možností, jak případnému podvodu zabránit, je několik, takže by bylo škoda některou z nich nevyužít. Navíc, když existuje i bezplatná varianta.

Ať už se vám to zdá sebevíc nepravděpodobné, ukrást nemovitost je věc velmi reálná. Pokud si podvodník dokáže opatřit falešný doklad totožnosti, stává se podvodný převod nemovitosti poměrně banální záležitostí. Prázdniny před pár dny skončily a určitě by nebylo příjemné vrátit se z dovolené a zjistit, že doma už nejste doma.

Pokud tedy "falešný prodávající" kupní smlouvou sjedná převod na nic netušícího kupujícího, stačí mu pouze projít ověřením podpisu, a Katastrální úřad pak řízení na převod nemovitosti rozběhne. Ten totiž obecně pouze kontroluje, zda jsou podpisy na smlouvách ověřené a sám se jimi dále nezabývá.

Teoretickou výhodou pro skutečného majitele nemovitosti je, že Katastrální úřad v případě manipulace s nemovitostí posílá účastníkům dopis do vlastních rukou. Podvedený majitel má tedy možnost se o tom dozvědět. Na druhou stranu, když už je někdo schopen zfalšovat podpis prodávajícího, určitě si hravě poradí i s přesměrováním pošty, aby se tento dopis ke skutečnému majiteli vůbec nedostal.

Občanský zákoník navíc chrání nic netušícího kupujícího, konkrétně odst. 1 § 984, který zní následovně:
(1) Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.

Situaci také může zkomplikovat varianta, kdy podvodná osoba bude nejen prodávající, ale i kupující, který nemovitost pak rychle přeprodá. V souvislosti s tímto mám pro vás, kdo nemovitost kupujete, následující tip: zbystřete u nemovitosti, která změnila vlastníka nedávno před tím, kdy ji chcete koupit. Důkladně prověřte situaci, proč ji majitel prodává krátce po jejím nabytí.

A ono se vlastně nemusí jednat jen o převod nemovitosti, ale podvodník ji třeba na základě falešného dokladu totožnosti může zastavit u nějaké banky, tedy získat od ní podvodně peníze, přičemž splátky úvěru pak půjdou logicky za vámi.

Důležité je reagovat co nejrychleji, protože s narůstajícím časem se možnosti úspěšného vyřešení situace komplikují.

Naštěstí existují nástroje, kterými se můžete chránit. Můžeme si je rozdělit do tří skupin a vy si můžete vybrat ten, který vám bude dávat největší smysl.

 
1) Služba sledování změn poskytovaná přímo Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním

Princip této služby je takový, že Katastrální úřad vás informuje vždy, když u dané nemovitosti dochází k nějaké právní změně - tedy např. zahájení řízení na převod vlastnického práva, poznámky apod.

Cena této služby je ve srovnání s hodnotou nemovitosti zanedbatelných 200,- Kč při možnosti sledovat 1 - 20 nemovitostí, přičemž k platbě dochází jednorázově při jejím zřízení. Pokud potřebujete sledovat více než 20 nemovitostí, za každou další si připlatíte 10,- Kč ročně.

Detailní popis této služby včetně postupu jejího zřízení naleznete 
ZDE.

Výhodou je, že se nemusíte o nic starat a notifikováni jste automaticky (SMS, e-mail, datová schránka), i cena je příznivá. Nevýhodou je, že nemůžete sledovat cizí nemovitost, např. další nemovitost v rodině.


2) Individuální sledování na webu Katastrálního úřadu

Katastrální úřad dále na svých webových stránkách umožňuje i kontrolu jakékoliv nemovitosti, konkrétně 
ZDE. O různých možnostech, kde si prověřit informace o nemovitosti, jsem psal dříve v článku Kde zjistíte informace o nemovitosti.

Výhodou je, že tato služba je bezplatná a můžete se podívat na libovolnou nemovitost. Nevýhodou je, že se musíte dívat pravidelně a často (ideálně tak jednou týdně), abyste případnému podvodu dokázali včas zabránit. Což může být otravné zejména v případě sledování více nemovitostí.


3) Aplikace zajišťující sledování změn

Dále existují placené i neplacené aplikace, které vám podle vámi definovaných nemovitostí budou posílat jejich změny. Placené bývají sofistikovanější a mohou vám posílat pravidelné ucelené reporty, neplacené třeba jen jednorázově upozorňují na změnu.

Výhodou je možnost sledování i cizích nemovitostí. Nevýhodou je vyšší cena u těch placených, u těch neplacených pak teoretická nejistota, zda je aplikace korektní a nezískává-li z vašeho počítače některé informace bez vašeho vědomí.


Určitě si tedy každý najde variantu, která je mu nebližší, podstatné je to, že ochrana existuje a byla by tedy škoda ji u mnohdy nejcennějšího majetku v našem životě nevyužít. A pomozte i svým starším příbuzným, kteří jsou nejsnadnějším terčem podvodu.


Mirek Rybín

image