Daňový kalendář týkající se nemovitostí

2. 1. 2019

image

V přehledu se podíváme na kalendář daní ve vztahu k nemovitostem. Některé termíny se týkají podání daňového přiznání, jiné pak úhrady předmětné daně.

U každé daně se dozvíte termín, ke kterému je potřeba povinnost vyřešit, a také si popíšeme, koho se týká a co je potřeba udělat.


31. ledna
Daň z nemovitých věcí

Týká se každého, komu se v předcházejícím roce změnil počet jím vlastněných nemovitostí v daném obvodu, ať už se jednalo o koupi, prodej, dědictví či darování. Dále také těch, u nichž se v důsledku obnovy katastrálního operátu změnila výměra pozemku či došlo ke změně poplatníka daně z pozemku.

V tomto termínu je potřeba podat daňové přiznání buď úplné, nebo dílčí, případně informovat finanční úřad o zániku poplatnictví této daně.

Detaily týkající se této daně jsem popsal v dřívějších článcích
Kdo má povinnost podat do konce ledna daňové přiznání Stručný přehled daní, které se týkají nemovitostí.


31. března
Daň z příjmů

Tato daň se týká toho, kdo v souvislosti s nemovitostmi dosáhfl v předchozím roce nějakých příjmů. Jedná se tedy o příjmy z prodeje a pronájmů. Prodeje jsou v mnoha případech od daně osvobozené, konkrétní případy se dozvíte právě v článku 
Stručný přehled daní, které se týkají nemovitostí v části týkající se právě daně z příjmů.

Ať už jste zaměstnanec či podnikáte, je potřeba v daňovém přiznání tyto skutečnosti promítnout. U nájmu se jedná o § 9 a u prodeje o § 10 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.


31. května
Daň z nemovitých věcí

V lednu jsme podali daňové přiznání k této dani (případně tuto povinnost máme již dlouhodobě) a nyní je čas tuto daň uhradit. Ta může být podle výše daně rozdělena až na dvě úhradová období. Poplatníkům, jejichž daňová povinnost je nižší nebo rovna částce 5.000,- Kč, je určen pouze jeden termín, a to do konce května.

Poplatníci s výší daně nad 5.000,- Kč v tomto květnovém termínu hradí první splátku daně, druhou pak uhradí do konce listopadu. Výjimkou jsou poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb - ti hradí první splátku až v srpnovém termínu).


31. srpna
Daň z nemovitých věcí

Jak bylo popsáno výše, jedná se o úhradu první splátky daně u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností vyšší než 5.000,- Kč.


30. listopadu
Daň z nemovitých věcí

V tomto termínu se jedná o úhradu 2. splátky daně všech poplatníků, jejichž daňová povinnost je vyšší než 5.000,- Kč.
 

Tento kalendář lze použít každý rok, je však potřeba si ohlídat zacházení s termíny, které znáte i z jiných daní. Tedy případy, kdy na konkrétní termín připadá víkend nebo den pracovního klidu - pak se za nejzazší termín považuje nejbližší následující pracovní den.


Mirek Rybín

image